Auditcommissie

De gemeenteraad moet het college kunnen controleren. Om de raad adequaat en permanent te ondersteunen in zijn financiƫle taken en verantwoordelijkheden heeft de gemeenteraad een gemeentelijke auditcommissie in het leven geroepen. De auditcommissie is in feite een verlengstuk van de gemeenteraad zonder politiek karakter.

Met het vaststellen van de verordening van de auditcommissie komen de taken van de auditcommissie samengevat op het volgende neer:

  • Aanbevelingen voor benoeming accountant;
  • Het onderhouden van contacten tussen de gemeenteraad en de accountant;
  • De gemeenteraad adviseren over het vast te stellen controleprotocol voor de accountantscontrole;
  • De gemeenteraad adviseren de jaarrekening wel of niet vast te stellen;
  • De gemeenteraad adviseren over de overige tussentijdse rapportages en producten;
  • De gemeenteraad adviseren over aanpassingen van de verordeningen gebaseerd op artikelen 212, 213 en 213a Gemeentewet;
  • Evalueren van het functioneren van de accountant;
  • Afstemmingsplatform over voorgenomen onderzoeken door accountant, rekenkamercommissie en het college;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren over verbetering van de planning en control.