College van B&W

College van Burgemeester en Wethouders (B&W)

Na de gemeenteraadsverkiezingen, die eens in de vier jaar worden gehouden, kiest de nieuwe gemeenteraad een aantal wethouders. De gemeenteraad kan personen van buiten de raad en zelfs van buiten de gemeente tot wethouder benoemen. De wethouders maken geen deel uit van de gemeenteraad. Samen met de burgemeester zijn de wethouders belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders (B&W).

Onderling verdelen de collegeleden de taken of portefeuilles. Het college van B&W bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor en voert deze uit. Daarnaast heeft het college een aantal eigen taken en bevoegdheden. De ambtenaren die (al dan niet direct) in dienst zijn van de gemeente, ondersteunen het college in zijn werkzaamheden.

De burgemeester is voorzitter van zowel het college van B&W als van de gemeenteraad. Hij wordt door de Kroon (de Koning en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) benoemd. Voor meer informatie over het college klikt u op deze link.