Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht?

Tijdens een openbare commissievergadering kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. Dit betekent dat u het woord mag voeren over een onderwerp (geagendeerd of niet-geagendeerd) dat de commissie aangaat. Uw inspraakreactie kan door de raadsleden worden gebruikt bij de advisering van de commissie en later bij het besluit van de raad.

U kunt ook inspreken tijdens een raadsvergadering. Hier kunt u alleen inspreken over punten die op deze avond ook inhoudelijk op de agenda staan. Ten minste 48 uur voor de vergadering kunt u zich aanmelden voor het inspreekrecht onder vermelding van uw naam (mail)adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken. Dat kan telefonisch via (078) 770 2687 of per mail via griffie@h-i-ambacht.nl. Tijdens de vergadering geeft de voorzitter u maximaal vijf minuten het woord. In totaal is er maximaal 30 minuten per vergadering om in te spreken en de volgorde van insprekers gaat op aanmelding. Indien er meer dan zes aanmelding zijn, wordt de tijd verdeeld over het totale aantal insprekers.

U krijgt in principe de gelegenheid tot het inspreken bij het vaste agendapunt "spreekrecht burgers", maar de voorzitter kan ook besluiten dat u voorafgaand aan het betreffende agendapunt kunt inspreken. U wordt, indien de vergadering plaatsvindt in de raadzaal, uitgenodigd om achter een microfoon plaats te nemen en uw betoog te houden. Na afloop van de uiteenzetting kunnen de commissieleden/raadsleden u toelichtende vragen stellen. Het is niet de bedoeling dat raadsleden met u in discussie of gesprek gaan. Daarna kunt u uw plaats op de publieke tribune weer innemen en volgt er wellicht een discussie. Tussen de commissieleden/raadsleden onderling of ontstaat een discussie met het betreffende collegelid (indien aanwezig). Indien de vergadering digitaal gevoerd wordt, ontvangt u voorafgaand aan de vergadering een link naar de MS Teams vergadering. Indien gewenst, wordt er in de middag een testvergadering gehouden met u en de griffie, om te controleren of de link werkt en kan de griffie eventuele vragen over het gebruik van MS Teams beantwoorden. Daarnaast is het prettig als u de tekst van uw betoog( voorafgaand aan de vergadering) naar de griffie mailt, zodat zij deze op de agenda kunnen plaatsen. Doordat u inspreekt in een openbare vergadering, worden uw naam en de uitgesproken tekst automatisch openbaar.

Tijdens de raads- of commissievergaderingen is het niet toegestaan om iets te zeggen over:

• specifieke besluiten van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan; 

• benoemingen, keuzes, voordrachten en aanbevelingen van personen en;

• onderwerpen waarover een klacht kan of kon worden ingediend volgens artikel 9.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht.