Griffie

Naam: Griffie

griffie@h-i-ambacht.nl

De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffier en de ondersteuning van de griffier, ook wel de griffie genoemd. De griffier is het eerste aanspreekpunt en adviseur van de raad. De griffie zorgt voor de informatievoorziening, adviseert en ondersteunt bij initiatieven, moties en amendementen, bereidt besluitvorming voor en is de vraagbaak voor alle raadsleden. De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en de raadscommissies bij de uitoefening van hun functie van volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan en stimuleert de duale werkwijze van de raad. Verder regelt de griffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad. Indien u contact zoekt met een politieke partij of een raadslid, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met deze partij/persoon. De contactgegevens zijn te vinden op deze website.

De raadsgriffie in Hendrik-Ido-Ambacht wordt gevormd door een raadsgriffier, een commissiegriffier en een griffiemedewerkster. 

Contact

De raadsgriffie is bereikbaar via bovenstaand emailadres.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens