hendrikidoambacht

Slideshow

Slidewhow

Nieuwsberichten en raads- en commissieleden

Welkom

In verband met het ontbreken van te behandelen agendapunten vervalt de raadsvergadering van 8 april 2024.

De eerstvolgende raadsvergadering is op maandag 6 mei 2024. Ter voorbereiding van deze vergadering zijn er op 15, 16 en 17 april commissievergaderingen. Deze vergaderingen kunt u fysiek bijwonen en zijn ook digitaal te volgen.