Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt het gevoerde beleid van de gemeente en bepaalt zelf welke zaken zij onderzoekt.

Voorwaarden

In principe kan iedereen voorstellen doen aan de rekenkamer om een bepaald onderwerp te onderzoeken. Het verzoek moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • het onderwerp moet te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een aan de gemeente gerelateerde instelling. het onderwerp moet nadrukkelijk uw persoonlijk belang overstijgen.
  • het verzoek moet goed gemotiveerd zijn.
  • uit het verzoek moet duidelijk zijn waarom de rekenkamer dieper op juist het aangedragen onderwerp in zou moeten gaan.

Keuze

Tegen het eind van het lopend kalenderjaar bepaalt de rekenkamer welke onderwerpen in het volgend jaar onderzocht worden. Dit gebeurt aan de hand van selectiecriteria die door de rekenkamer zijn opgesteld.

Verdere gang van zaken

Na de selectie wordt een onderzoeksopzet gemaakt. De onderzoeksopzet geeft weer wat de rekenkamer gaat onderzoeken en waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Dan volgt het onderzoeksproces. Uiteindelijk worden de resultaten van elk onderzoek weergegeven in een rapport. Die rapporten zijn openbaar en worden ter behandeling aan de gemeenteraad aangeboden.

Klik hier om het jaarverslag 2023 en het jaarplan 2024 te lezen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag of opmerking, neem dan contact op met drs. ing. G.H. Logt via e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl of via telefoonnummer 078 770 2686.