Gert Logt

Naam: Gert Logt

Griffier, Griffie
gh.logt@h-i-ambacht.nl

Algemeen

Raadsgriffier, drs. ing. G.H. (Gert) Logt CMC, is de eerste adviseur van de raad en vergelijkbaar met wat de gemeentesecretaris is voor het college van B&W. Hij is bereikbaar via gh.logt@h-i-ambacht.nl of via (078)770 2687 / 06- 466 270 63.

Nevenfuncties

Werk gerelateerd:

 • Namens de Vereniging van griffiers lid van de landelijke commissie BBV (https://commissiebbv.nl)
 • Vanuit functie griffier: ambassadeur/begeleider Quick Scan Lokale democratie (Democratie in Actie) (https://lokale-democratie.nl)
 • Namens de griffiers Zuid-Holland lid AB en lid DB/penningmeester Vereniging Zuid-Hollande gemeenten (https://vzhg.nl )

allen onbezoldigd

Privé:

 • Tot maart 2022 raadslid gemeente Halderberge
 • Lid Algemeen Bestuur Waterschap Brabatse Delta 
  Tijdsbesteding: 6 uur per week
  Bezoldigd
 • Bestuurslid omnisportorganisatie Werkgroep Sport 't Veerke http://www.tveerke.nl/  wedstrijdsecretariaat voor onder meer Vlietloop (Koningsdag) en triathlon en jeugdtriathlon (medio juni) West-Brabant
 • Eigenaar/adviseur Logt Advies BV, organisatieadvies en (interim-)management, bestuursrecht, planologie en verkeersadvisering

 

Functie historie

Heden

 • Actieve functie Griffier, Griffie

2023

 • 03 okt. 2022 - 23 nov. 2023 Adviseur, Vertrouwenscommissie
 • 03 okt. 2022 - 23 nov. 2023 Adviseur, Vertrouwenscommissie ten behoeve van benoeming nieuwe burgemeester
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens